HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Obrtničko učilište POUKA

Obrtničko učilište POUKA je ustanova za obrazovanje odraslih koju je 2010. godine osnovala Obrtnička komora Koprivničko – križevačke županije s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i osposobljavanja u poduzetništvu i za poduzetništvo.

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA OBRTNIČKOG UČILIŠTA POUKA

Novosti, 17.3.2020.

U ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine održana je 23. sjednica Upravnog vijeća Obrtničkog učilišta POUKA. Uvodno izlaganje prema točkama dnevnog reda iznio je predsjednik Upravnog vijeća Božo Barać, a informacije o provedenim aktivnostima Učilišta između dvije sjednice prezentirala je ravnateljica Učilišta Jasmina Sinovec. Na sjednici je verificiran Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća Obrtničkog učilišta […]

UPIS U PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VODITELJA/ICE ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA

Novosti, 21.2.2020.

Obrtničko učilište POUKA provodi verificiran program usavršavanja za poslove voditelja za izradu i provedbu EU projekata. Program traje 156 sati od čega je 80 sati stručno-teorijske nastave, a 76 sati vježbe. Ovim programom stječu se kompetencije za izradu i provedbu projekata (upravljanje projektnim ciklusom, logička matrica, planiranje aktivnosti i pisanje prijavnice, izrada proračuna projekta, implementacija, monitoring, […]