HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Znanjem do kruha

NAZIV PROJEKTA: Znanjem do kruha
NOSITELJ PROJEKTA: Pučko otvoreno učilište Zagreb
PARTNERI: Obrtničko učilište Pouka, Crveni križ Vinkovci
VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.296.388,24 HRK – EU financiranje 100% bespovratnih sredstava
TRAJANJE PROJEKTA: 
18 mjeseci
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22. listopada 2019.- 22. travnja 2021.

KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA:

Projektom se želi riješiti problem socijalne isključenosti i niske razine zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba u 8 gradova odnosno županija RH.
Sudionici u projektu će se osposobljavati kroz provedbu verificiranih programa za jednostavne poslove u deficitarnom zanimanju Pekar/ica i zanimanju Priprematelj pizza i bureka te kroz dodatne neformalne programe jačanja poduzetničkih, digitalnih i psiho-socijalnih vještina. Njihovi nastavnici i mentori kod poslodavaca  će proći proces senzibilizacije u radu s ciljnim skupinama (online edukacija putem webinara) kako bi unaprijedili rad nastavnog procesa kao ključnog mehanizma socijalnog uključivanja.
Provođenje projekta pomoći će da 80 dugotrajno nezaposlenih osoba iz stanja socijalne isključenosti i demotiviranosti, stjecanjem stručnih, psiho-socijalnih, poduzetničkih i digitalnih kompetencija postanu aktivni, motivirani i pripremljeni za ponovni ulazak na tržište rada putem zapošljavanja ili samozapošljavanja.

CILJNA SKUPINA (POLAZNICI):
– mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci
osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci

OČEKIVANI REULTATI PROJEKTA:

  • sudjelovanje 20 dugotrajno nezaposlenih osoba u programu osposobljavanja za zanimanje Priprematelj/ica pizza i bureka na području Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije
  • sudjelovanje 60 dugotrajno nezaposlenih osoba u programu osposobljavanja za zanimanje pekar na području Grada Zagreba, Slavonskog Broda, Osijeka, Vinkovaca, Siska i Bjelovara
  • sudjelovanje 80 dugotrajno nezaposlenih osoba u ciljanim programima za stjecanje psihosocijalnih vještina, poduzetničkih i digitalnih kompetencija za uključivanje na tržište rada
  • sudjelovanje nastavnika i mentora kod poslodavaca u online edukaciji s ciljem unaprjeđenja rada s dugotrajno nezaposlenim osobama
  • izrađeni alati za evaluaciju kvalitete nastavnih procesa

U okviru projekta Obrtničko učilište POUKA provodit će program osposobljavanja za poslove priprematelja pizza i bureka te neformalne programe za jačanje poduzetničkih, digitalnih i psiho-socijalnih vještina za ukupno 20 polaznika s područja Koprivničko-križevačke županije. Završetkom programa polaznici stječu Uvjerenje o osposobljavanju, javnu ispravu koja se upisuje u radnu knjižicu.

KONTAKT OSOBA (Obrtničko učilište POUKA):
Jasmina Sinovec
mail: info@ou-pouka.hr
tel: 048/624-476

Više informacija o programu te uvjetima upisa možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://ou-pouka.hr/programi/turizam-i-ugostiteljstvo/program-osposobljavanja-za-obavljanje-poslova-pripremateljaice-pizza-i-bureka/

Online prijava u program: https://ou-pouka.hr/predbiljezba/