HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Priprematelj/ica pizza i bureka

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 140 sati

Stručno-teorijska nastava: 53 sati

Vježbe u specijaliziranoj učionici: 12 sati

Praktična nastava: 75 sati

          Uvjeti za prijavu:

 1. Završena osnovna škola
 2. Navršenih 16 godina
 3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova priprematelja/ice pizza i bureka

        Potrebna dokumentacija za upis:

 1. rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnica (original)
 3. svjedodžba zadnje završene škole (original)
 4. kopija osobne iskaznice
 5. prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • razlikovati,odabrati i pripremiti namirnice za izradu pizze i bureka
 • procijeniti svježinu i kakvoću namirnica
 • primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta
 • pripremiti razne vrste pizza i bureka prema normativima struke uz korištenje recepata
 • rukovati priborom i uređajima na siguran način
 • primijeniti sanitarne i higijenske propise
 • provoditi osobnu,radnu higijenu i mjere zaštite na radu

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela:

 • Osnove higijene
 • Poznavanje namirnica
 • Priprema pizze i bureka
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Pripremu radnog mjesta
 • Rukovanje alatima i uređajima
 • Priprema sirovina za izradu pizze
 • Zamjes tijesta za pizzu i zrenje
 • Završne radove i pečenje pizze
 • Pripremu sirovina za izradu bureka
 • Izradu vučenog tijesta za burek
 • Završne radove ( oblikovanje, premazivanje, pečenje bureka)
 • Serviranje pizza i bureka