HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Web programiranje (M)

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje

Vrsta programa: usavršavanje

Trajanje programa: 225 sati (45 sati VPUP + 90 sati UTR + 90 sati SAP)

VPUP – vođeni proces učenja i poučavanja
UTR – učenje temeljeno na radu
SAP– samostalne aktivnosti polaznika

Uvjeti za prijavu:
1. Minimalno završena trogodišnja srednja škola

Potrebna dokumentacija za upis:
1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
2. Domovnica (original)
3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
4. Osobna iskaznica (kopija)
5. Prijavnica za upis (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Moduli u okviru programa:
1. Web programiranje

Polaznik će po završetku programa znati:
1. Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
2. Sudjelovati u dizajniranju baze podataka
3. Oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
4. Usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
5. Sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice
6. Usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
7. Izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
8. Testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
9. Izraditi elemente baze podataka
10. Izraditi elemente-web stranice

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje.