HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Asistent za upravljanje projektima (DK)

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Asistent za upravljanje projektima / Asistentica za upravljanje projektima

Vrsta programa: osposobljavanje

Trajanje programa: 350 sati (102 sata VPUP + 118 sati UTR + 130 sati SAP)

VPUP – vođeni proces učenja i poučavanja
UTR – učenje temeljeno na radu
SAP– samostalne aktivnosti polaznika

Uvjeti za prijavu:
1. Minimalno završena četverogodišnja srednja škola

Potrebna dokumentacija za upis:
1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
2. Domovnica (original)
3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
4. Osobna iskaznica (kopija)
5. Prijavnica za upis (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Moduli u okviru programa:
1. Programi financiranja Europske unije
2. Osnove projektnog upravljanja
3. Osnove javne nabave

Polaznik će po završetku programa znati:
1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
10. provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima.