HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

ZAVRŠNA PROVJERA POLAZNIKA 2. CIKLUSA OSPOSOBLJAVANJA ZA ELEKTROZAVARIVAČE

Novosti, 26.9.2014.

Polaznici drugog ciklusa polagali praktični dio ispita u Rascu d.o.o. u Kalinovcu, a pismenu provjeru znanja iz stručnog dijela u prostorijama Obrtničkog učilišta Pouka. Drugi ciklus osposobljavanja pohađalo je ukupno 13 polaznika s područja Koprivničko-križevačke županije. Nakon odslušane stručno-teorijske nastave, polaznici su odradili praktičnu nastavu kod partnera u projektu Marvina d.o.o. iz Koprivnice, Rasca d.o.o. […]

3. CIKLUS OSPOSOBLJAVANJA ZA ELEKTROZAVARIVAČE

Novosti, 11.6.2014.

Krajem svibnja u prostorima Obrtničkog učilišta POUKA započela je stručno-teorijska nastava u okviru 3. ciklusa programa osposobljavanja za elektrozavarivače. Osposobljavanje se provodi u okviru projekta „Stručno osposobljavanje i usavršavanje zavarivača plinom i elektrozavarivača“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Prijave kandidata za program osposobljavanja trajale su od 5. do 15. svibnja 2014., a […]

ZAVRŠNA PROVJERA POLAZNIKA 1. CIKLUSA OSPOSOBLJAVANJA ZA ELEKTROZAVARIVAČE

Novosti, 11.6.2014.

            Prva grupa polaznika osposobljavanja za elektrozavarivače uspješno je položila završnu provjeru stečenih znanja i vještina. Prvi ciklus osposobljavanja pohađalo je ukupno 13 polaznika s područja Koprivničko-križevačke županije. Nakon odslušane stručno-teorijske nastave, polaznici su odradili praktičnu nastavu kod partnera u projektu Marvina d.o.o. iz Koprivnice, Rasca d.o.o. iz Kalinovca i […]

PRAKTIČNA NASTAVA U OKVIRU OSPOSOBLJAVANJA ZA ELEKTROZAVARIVAČE

Novosti, 17.4.2014.

Prva grupa polaznika osposobljavanja za elektrozavarivače odradila je pola satnice praktične nastave. Uz nadzor mentora, polaznici uspješno stječu vještine i znanja potrebna za poslove elektrozavarivača. Osposobljavanje se provodi u okviru projekta „Stručno osposobljavanje i usavršavanje zavarivača plinom i elektrozavarivača“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a besplatno je za sve polaznike. Iz projekta […]

U TIJEKU JE 2. CIKLUS OSPOSOBLJAVANJA ZA ELEKTROZAVARIVAČE

Novosti, 17.4.2014.

Početkom travnja u prostorima Obrtničkog učilišta POUKA započela je stručno-teorijska nastava u okviru 2. ciklusa programa osposobljavanja za elektrozavarivače. Osposobljavanje se provodi u okviru projekta „Stručno osposobljavanje i usavršavanje zavarivača plinom i elektrozavarivača“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Prijave kandidata za program osposobljavanja trajale su od 10. do 20. ožujka 2014., a […]