HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Montiranje fotonaponskih sustava (M)

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje fotonaponskih sustava

Vrsta programa: usavršavanje

Trajanje programa: 225 sati (55 sati VPUP + 115 sati UTR + 55 sati SAP)

VPUP – vođeni proces učenja i poučavanja
UTR – učenje temeljeno na radu
SAP– samostalne aktivnosti polaznika

Uvjeti za prijavu:
– Posjedovanje kvalifikacije na razini 4.1 tehničkog usmjerenja (sektor: Elektrotehnika i računarstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija)
– Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montiranja fotonaponskih sustava

Potrebna dokumentacija za upis:
– Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
– Domovnica (original)
– Svjedodžba zadnje završene škole (original)
– Osobna iskaznica (kopija)
– Prijavnica za upis (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)
– Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montiranja fotonaponskih sustava

Moduli u okviru programa:
– Montiranje fotonaponskih sustava

Polaznik će po završetku programa znati:
Izraditi instalacije fotonaponskog sustava (podžbukno ili nadžbukno)
2. Izraditi uzemljenje i zaštitu fotonaponskog sustava
3. Provjeriti ispravnosti fotonaponske instalacije i izdati potvrdu o ispravnosti
4. Postavljati uređaje mrežnog fotonaponskog sustava – FN moduli, izmjenjivač DC/AC, brojilo
5. Priprediti ispitno i servisno izvješće

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje fotonaponskih sustava