HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

ZAPOČELO OSPOSOBLJAVANJE GERONTODOMAĆICA

EU projekti, Novosti, 20.3.2019.

U sklopu projekta ZAŽELI – ”Posao i pomoć zajednici’ Općine Kloštar Podravski u ponedjeljak 18. ožujka započelo je osposobljavanje za poslove gerontodomaćina/ice.

Program se sastoji od 160 sati, od čega je 56 sati stručno-teorijske nastave, 14 sati vježbi i 81 sat praktične nastave, a pohađa ga 11 budućih gerontodomaćica.

U narednih pet tjedana, uz predavačice, dr. Maju Blažeković i višu medicinsku sestru Sandru Lovrić steći će potrebna teorijska znanja dok će praktični dio odraditi u Domu za starije i nemoćne Koprivnica.

Nakon završetka teorijske i praktične nastave polaznice će polagati završne provjere te dobiti uvjerenja o osposobljavanju.

Na temelju osposobljavanja ciljna skupina žena moći će kvalitetno i stručno obavljati svoje radne zadatke koje će preuzeti na sebe, u trajanju od 24 mjeseca u Projektu ZAŽELI – ”Posao i pomoć u zajednici” Općine Kloštar Podravski.

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da kao sudionice ovih aktivnosti uključuje žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.