HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

OBRTNIČKO UČILIŠTE POUKA SUDJELOVALO NA SEMINARU POD NAZIVOM „HOW TO USE THE WORK-BASED LEARNING TOOLKIT“

Novosti, 29.3.2017.

TCA seminar „How to use the WBL Toolkit održan je u Njemačkoj, u Kölnu, 27. i 28. ožujka 2017. godine.

Na seminaru je sudjelovalo 28 sudionika iz 7 europskih zemalja – Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Poljske, Italije, Danske i Finske, od čega troje iz Hrvatske. Obrtničko učilište Pouka predstavljala je Kristina Kovač.

Seminar je bio usmjeren na upoznavanje sudionika s mogućnostima alata WBL Toolkit (www.wbl-toolkit.eu), prve mrežne platforme koja pruža brojne materijale i alate za iskustveno učenje (podrazumijeva učenje temeljeno na radu, u tvrtkama ili u simuliranim uvjetima u obrazovnim ustanovama) koji mogu biti od koristi dionicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Ova platforma predstavlja nov način umrežavanja u WBL mrežnoj zajednici i jedan je od glavnih rezultata tematske mreže NetWBL (Work Based Learning and Apprenticeships).

Svrha seminara bila je omogućiti sudionicima istraživanje mogućnosti koje nudi alat WBL Toolkit uz učenje na primjerima dobre prakse, a kako bi promovirali i širili stečena znanja i mogli koristiti WBL Toolkit u praksi, u svojim projektima i u svom okruženju. Između ostalog, cilj seminara bilo je i povezivanje sudionika iz različitih zemalja zbog ostvarivanja suradnje na potencijalnim budućim projektima.