HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

POZIV ZA UPIS U PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE PROGRAMERA WEB APLIKACIJA

Novosti, 11.10.2021.

Obrtničko učilište POUKA provodi verificiran program usavršavanja za poslove programera web aplikacija.

Trajanje programa: 174 sata, od čega je 90 sati stručno-teorijske nastave i 84 sata praktične nastave.

Rok za prijavu u program: 15. listopada 2021. godine
Planirani početak nastave: 20. listopada 2021. godine
Nastava će se održavati svaki radni dan.

Uvjeti upisa:
1. završena četverogodišnja srednja škola računalnog, elektrotehničkog, strojarskog ili grafičkog usmjerenja, gimnazija prirodoslovno-matematičkog smjera ili završena četverogodišnja srednja škola i neformalno stečeno znanje u području računalstva koje će dokazati testiranjem prije upisa
2. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Potrebna dokumentacija za upis:
1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
2. Domovnica (original)
3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
4. Kopija osobne iskaznice
5. Prijavnica za upis programa usavršavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:
1. Izraditi Web aplikacije različite namjene i složenosti korištenjem naprednih web jezika – PHP i JavaScripta (jQueryja).
2. Koristiti skriptne jezike u izradi web aplikacija.
3. Kreirati, upravljati i modificirati MYSQL baze podataka.
4. Dizajnirati web sjedišta korištenjem stilskih uputa (CSS-a).
5. Izraditi interaktivnu web stranicu te analizirati web aplikaciju i postići optimizaciju aplikacije.
6. Programirati u HTML-u.
7. Primijeniti mjere zaštite na radu.

Po završetku programa polaznici stječu Uvjerenje o usavršavanju, javnu ispravu koja se upisuje u e-radnu knjižicu.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 048/624-476 ili putem e-maila: info@ou-pouka.hr