HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

POZIV ZA UPIS U PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE 3D DIZAJNERA

Novosti, 12.11.2020.

Obrtničko učilište POUKA provodi verificiran program usavršavanja za poslove 3D dizajnera.

Trajanje programa: 154 sata, od čega je 49 sati stručno-teorijske nastave i 105 sata praktične nastave.

Rok za prijavu u program: 23. studenog 2020. godine
Planirani početak nastave: kraj studenog 2020. godine

Uvjeti upisa:

U program usavršavanja za poslove 3D dizajnera može se upisati osoba koja ima:
-završenu četverogodišnju srednju školu u području strojarstva, elektrotehnike ili grafike, gimnaziju prirodoslovno-matematičkog smjera
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Potrebna dokumentacija za upis:
-Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
-Domovnica (original)
-Svjedodžba zadnje završene škole (original)
-Kopija osobne iskaznice
-Prijavnica za upis programa usavršavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:
-Prepoznati računalno generirane vizualizacije te primijeniti slične principe nastajanja, izrade i post produkcije na drugim projektima
-Koristiti alate za efikasniju i bržu izradu projekta
-Primijeniti osnovne i napredne tehnike prilikom izrade statičnih i pomičnih vizualizacija
-Primijeniti vještine pregovaranja i komunikacije u svrhu uspješne izvedbe traženog
-Koristiti tehnike uštede vremena kod izrade pomičnih i statičnih vizualizacija
-Primijeniti mjere zaštite na radu.

Po završetku programa polaznici stječu Uvjerenje o usavršavanju, javnu ispravu koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 048/624-476 ili putem e-maila: info@ou-pouka.hr