HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE ZAVARIVAČA/ICE MIG/MAG POSTUPKOM

Novosti, 14.10.2020.

Obrtničko učilište POUKA provodi verificiran program osposobljavanja za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom.
Trajanje programa: 200 sati, od čega 55 sati stručno-teorijske nastave, 5 sati vježbi i 140 sati praktične nastave.

Rok za prijavu u program: 21. listopada 2020. godine
Planirani početak nastave: 26. listopada 2020. godine

Uvjeti upisa: 
-Navršenih 18 godina
-Završena osnovna škola
-Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača/ice MIG/MAG postupkom

Potrebna dokumentacija za upis:
-Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
-Domovnica (original)
-Svjedodžba zadnje završene škole (original)
-Kopija osobne iskaznice
-Prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:
-Odabrati materijal za zavarivanje prema radioničkom crtežu
-Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) ih u položaj za zavarivanje prema radioničkom i montažnom crtežu
-Provoditi kontrolu ispravnosti plinskih instalacija
-Pripremiti MIG-MAG uređaj za zavarivanje, alat i opremu za početak rada te ih sigurno transportirati i odlagati
-Rukovati MIG-MAG uređajem za zavarivanje, alatima i opremom na stručan i siguran način
-Prepoznati opasnosti pri rukovanju plinskim uređajima i instalacijama
-Provoditi preglede uređaja, opreme i alata; otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove; zamijeniti oštećene i istrošene dijelove; voditi radnu i servisnu dokumentaciju
-Razvrstati i odložiti zavarivački otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
-Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Po završetku programa polaznici stječu Uvjerenje o osposobljavanju, javnu ispravu koja se upisuje u e-radnu knjižicu.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 048/624-476 ili putem e-maila: info@ou-pouka.hr