HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OPERATER/KA CNC TOKARILICOM I CNC GLODALICOM

Novosti, 6.7.2020.

Obrtničko učilište POUKA provodi verificiran program osposobljavanja za poslove operatera/ke CNC tokarilicom i CNC glodalicom.

Trajanje programa: 250 sati, od čega je 120 sati stručno-teorijske nastave, vježbe 30 sati i 100 sati praktične nastave.
Rok za prijavu u program: 17.07.2020. godine
Planirani početak nastave: kraj srpnja 2020. godine
Mjesto provođenja stručno-teorijske nastave: Đurđevac

Uvjeti upisa:
– navršenih 18 godina
– završena srednja škola tehničkog smjera
– liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova operatera/ke CNC tokarilicom i CNC glodalicom
– poznavanje osnova iz računalstva (test znanja)

Potrebna dokumentacija za upis:
– rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
– domovnica (original)
– svjedodžba zadnje završene škole (original)
– kopija osobne iskaznice
– prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:
– Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, uređaje, opremu i alate te njihove funkcije
– Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima
– Čitati tehnički crtež i voditi tehnološku dokumentaciju
– Primijeniti program za izradu jednostavnih izradaka na CNC strojevima
– Izraditi izradak prema zadanom programu na CNC strojevima
– Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata te izvršiti jednostavne ispravke programa ako se pojavljuju greške
– Pripremiti CNC tokarilici i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka
– Rukovati CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima na stručan i siguran način
– Odabrati razne alate i prepoznati istrošenost ili oštećenje alata koji se koriste na CNC strojevima
– Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Po završetku programa polaznici stječu Uvjerenje o osposobljavanju, javnu ispravu koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 048/624-476 ili putem e-maila: info@ou-pouka.hr