HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ADMINISTRATORA BAZE PODATAKA

Novosti, 27.5.2020.

Obrtničko učilište POUKA provodi verificiran program osposobljavanja za poslove administratora baze podataka.

Trajanje programa: 170 sati, od čega je 76 sati stručno-teorijske nastave i 94 sati praktične nastave.

Rok za prijavu u program: 01. lipnja 2020.

Planirani početak nastave: 04. lipnja 2020.

Uvjeti upisa:

 1. završena četverogodišnja srednja škola ili završena trogodišnja srednja škola uz dobro poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom/ispravom o završenoj edukaciji
 2. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

  Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica (original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa usavršavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu) https://ou-pouka.hr/predbiljezba/

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Dizajnirati bazu podataka i identificirati probleme vezane uz dizajn relacijskih baza podataka
 • Primijeniti alat za izradu relacijskih baza podataka (MS SQL Server)
 • Oblikovati bazu podataka pomoću jezika za rad s bazama podataka (SQL)
 • Kreirati DBMS sučelja za povezivanje s bazom podataka
 • Planirati i razviti plan administracije implementirane baze podataka
 • Primijeniti mjere sigurnosti na radu
 • Primijeniti mjere  zaštite na radu

Po završetku programa polaznici stječu Uvjerenje o osposobljavanju, javnu ispravu koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 048/624-476 ili putem e-maila: info@ou-pouka.hr