HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA OBRTNIČKOG UČILIŠTA POUKA

Novosti, 6.12.2017.

U ponedjeljak, 04. prosinca održana je sjednica Upravnog vijeća Obrtničkog učilišta POUKA. Okupljenim članovima Upravnog vijeća uvodna izlaganja za pojedine točke dnevnog reda dao je predsjednik vijeća Božo Barać nakon čega je ravnateljica Jasmina Sinovec predstavila Program rada za 2018. godinu.

Na sjednici su razmatrane aktivnosti između dviju sjednica Upravnog vijeća, a donesene su Odluke o prihvaćanju Rebalansa financijskog proračuna, prihvaćanju Financijskog plana za 2018. godinu i prihvaćanju Programa rada za 2018. godinu. Raspravljalo se o planiranim aktivnostima u budućem razdoblju te je tako spomenuto verificiranje novih programa te provođenje formalnih i neformalnih programa obrazovanja. Kao najvažnije aktivnosti spomenuti su projekti koji su u najavi.

Članovi Upravnog vijeća izrazili su zadovoljstvo postignutim rezultatima te se nadaju da će i 2018. godina biti uspješna.