HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

TESARI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI

EU projekti, Novosti, 21.9.2018.

Praktičnu nastavu pohađa 9 polaznika programa osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tesar, a odrađuju je u svakodnevnom radnom procesu u poduzeću Komfort d.o.o. i Radnik d.d., te obrtima Graditeljstvo ”Vrabelj”, Cikoš građenje i građevinski obrt ”Medvarić”.

Program se provodi u okviru projekta „Učenjem do posla“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, te je besplatan za sve polaznike.

Praktična nastava započela je 03. rujna, te će nakon odrađenih 150 sati praktične nastave polaznici polagati završne provjere te dobiti uvjerenja o osposobljavanju.