HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

ELEKTROZAVARIVAČI NA PRAKTIČNOJ NASTAVI

EU projekti, Novosti, 15.10.2018.

Nakon odslušane teorijske nastave programa osposobljavanja za obavljanje poslova elektrozavarivača, 9 polaznika krenulo je na praktičnu nastavu koju odrađuju u svakodnevnom radnom procesu u poduzećima Rasco d.o.o. i S.C. metalne konstrukcije d.o.o.

Program se provodi u okviru projekta „Učenjem do posla“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, te je besplatan za sve polaznike.

Praktična nastava započela je 15. listopada, te će nakon odrađenih 250 sati praktične nastave polaznici polagati završne provjere te dobiti uvjerenja o osposobljavanju.