HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

ZAVRŠENO OSPOSOBLJAVANJE ZA PRIPREMATELJA/ICU PIZZA I BUREKA U OKVIRU PROJEKTA “ZNANJEM DO KRUHA”

Novosti, 22.4.2021.

Obrtničko učilište POUKA sudjeluje kao partner u projektu „Znanjem do kruha“, uz nositelja Pučko otvoreno učilište Zagreb te partnera Crveni križ iz Vinkovaca.

Prije samog održavanja projekta realizirane su radionice za jačanje digitalnih, psiho – socijalnih i poduzetničkih vještina što će pomoći polaznicima da postanu motivirani i pripremljeni za ponovni ulazak na tržište rada putem zapošljavanja ili samozapošljavanja.

Ukupno trajanje programa je 130 sati.

Tijekom programa osposobljavanja za priprematelja pizza i bureka, 11 polaznika pohađalo je 53 sata stručno – teorijskog dijela nastave, 12 sati vježbi u ugostiteljskom praktikumu Obrtničkog učilišta POUKA, te 75 sati praktične nastave u Ugostiteljstvu Zrinski d.o.o. Nakon praktične nastave organizirana je završna provjera znanja i svi polaznici su uspješno položili.

U sljedećem periodu, u okviru projekta „Znanjem do kruha“, u planu je održavanje tečaja za poduzetništvo i digitalne kompetencije.

Vrijednost projekta je 1.296.388,24 HRK i u potpunosti je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.