HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 500 sati

Stručno-teorijska nastava: 170 sati

Vježbe: 50 sati u specijaliziranoj učionici

Praktična nastava: 280 sati

        Uvjeti za prijavu:

 1. Završena osnovna škola
 2. Navršenih 18 godina
 3. Liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice

      Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica (original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s Web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
 • Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba
 • Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona
 • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela:

 • Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije
 • Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Djelokrug rada njegovatelja
 • Kvaliteta života starijih osoba
 • Fizičke promjene na organskim sustavima u starijoj dobi
 • Fiziološka i patološka zbivanja na organskim sustavima u starijoj dobi
 • Pogoršanje stanja i pravovremena pomoć
 • Vrste zdravstvenih i socijalnih ustanova: osnove o organizaciji i djelokrugu rada, kućni red i posebnost ustanova
 • Mjere zaštite na radu
 • Rad na siguran način
 • Mjere osobne zaštite i zaštite starijih i nemoćnih
 • Mjere sprečavanja infekcije
 • Sprječavanje intrahospitalnih infekcija
 • Prehrana starijih i nemoćnih osoba
 • Osiguranje zdravog i sigurnog okoliša