HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Slastičar/ka

Program osposobljavanja

Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar/ka

Trajanje programa: 160 sati

Stručno-teorijska nastava: 33 sata

Vježbe u specijaliziranoj učionici: 20 sati

Praktična nastava: 107 sati

Uvjeti za prijavu:

 1. Završena osnovna škola
 2. Navršenih 15 godina
 3. Sanitarna knjižica
 4. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhar/ica

 Potrebna dokumentacija za upis:

 1. rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnica (original)
 3. svjedodžba zadnje završene škole (original)
 4. kopija osobne iskaznice
 5. prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Pripremiti osnovne namirnice i dodatke za pripremu slastica
 • Održavati radni pribor, aparate i uređaje na pravilan način
 • Pripremiti jednostavnije slastice
 • Pomagati pri pripremi i gotovljenju složenijih slastica
 • Čuvati namirnice na odgovarajući način
 • Izvesti pripremne i pomoćne poslove u slastičarstvu na pravilan i stručan način
 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela:

 • Poznavanje robe u slastičarstvu
 • Osnove higijene
 • Uređaji, pribor i alati u slastičarnici
 • Osnove slastičarstva
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Organizacija rada u slastičarni
 • Priprema jednostavnih slastica
 • Završni radovi