HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Konobar/ica

Program osposobljavanja

Jednostavni poslovi u zanimanju konobar/ica

Trajanje programa: 160 sati

Stručno-teorijska nastava: 40 sati

Vježbe: 20 sati

Praktična nastava: 100 sati

Uvjeti za prijavu:

 1. Završena osnovna škola
 2. Navršenih 18 godina života
 3. Sanitarna knjižica
 4. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konobar/ica

Potrebna dokumentacija za upis:

 1. rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnica (original)
 3. svjedodžba zadnje završene škole (original)
 4. kopija osobne iskaznice
 5. prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Primijeniti pravila higijene, zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći
 • Poštivati propise HACCAP-a
 • Voditi dnevnu dokumentaciju u ugostiteljskom objektu
 • Koristiti ugostiteljsku robu i opremu
 • Odabrati pribor za posluživanje na stol
 • Posluživati tople i hladne napitke
 • Primijeniti odgovarajuće postupke u posluživanju, pića, napitaka i jednostavnijih obroka
 • Rukovati poslužnim priborom
 • Pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
 • Primjenjivati pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa gostima

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela:

 • Poznavanje ugostiteljske robe
 • Osnove higijene
 • Osnove ugostiteljskog posluživanja
 • Osnove stranog jezika u struci
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:          

 • Pripremni radovi u  ugostiteljstvu
 • Upotreba aparata u ugostiteljskom posluživanju
 • Posluživanje pića i napitaka
 • Posluživanje obroka
 • Završni radovi u ugostiteljstvu