HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Barmen/ica

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 160 sati

Stručno-teorijska nastava: 40 sati

Vježbe: 20 sati

Praktična nastava: 100 sati

Uvjeti za prijavu:

 1. Završena minimalno srednja škola
 2. Navršenih 18 godina života
 3. Sanitarna knjižica
 4. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova barmen/ica

Potrebna dokumentacija za upis:

 1. rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnica (original)
 3. svjedodžba zadnje završene škole (original)
 4. kopija osobne iskaznice
 5. prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati vrste barova, njihovu opremu i ponudu
 • Koristiti alate, uređaje, opremu i pribor za posluživanje barskih pića i mješavina
 • Primijeniti pravila poslovne komunikacije u skladu s poslovnim bontonom i etičkim kodeksom
 • Voditi dnevnu dokumentaciju barskog poslovanja
 • Izvršiti planiranje, pripremne i završne radove u skladu s organizacijom barskog poslovanja
 • Provesti pravilno postupke pripreme, dekoriranja i posluživanja barskih mješavina i koktela
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke rada na siguran način
 • Primjeniti pravila održavanja osobne higijene, higijene uređaja i radnog prostora

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela:

 • Osnove barskog poslovanja
 • Vrste i sastojci barksog pića
 • Radni nastup i priprema barskih mješavina
 • Poslovna komunikacija i bonton
 • Osnove stranog jezika u struci
 • Osnove higijene
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:          

 • Osnove higijene i zaštite na radu
 • Pripremni radovi barmena
 • Priprema, dekoriranje i posluživanje miješanih pića
 • Završni radovi u prostoru pripreme i posluživanja barskih pića