HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Tokar/ica

Program osposobljavanja

Jednostavni poslovi u zanimanju tokar/ica

Trajanje programa: 170 sati

Stručno-teorijska nastava: 64 sata

Vježbe: 6 sati

Praktična nastava: 100 sati

Uvjeti upisa:

 • Navršenih 18 godina
 • Završena osnovna škola
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tokara/ice

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica (original)
 • Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Čitati jednostavni radionički crtež, tehnološku dokumentaciju
 • Izraditi jednostavne tokarske izratke
 • Rukovati alatima, tokarilicom, opremom na stručan i siguran način
 • Provoditi osnovno održavanje alata, tokarilice, opreme i otkloniti manje smetnje u radu te voditi radnu dokumentaciju
 • Razvrstati i odložiti tokarski otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Materijali u tokarstvu
 • Tokarski alat i tokarilice
 • Jednostavni tokarski poslovi
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Mjesto rada, uvjeti, priprema alata, tokarilice, opreme
 • Čitanje i primjena jednostavnih radioničkih crteža
 • Jednostavni tokarski poslovi
 • Održavanje alata, tokarilice, opreme
 • Tehnološka, radna i servisna dokumentacija