HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Monter/ka solarno toplovodnih sustava

Program usavršavanja

Trajanje programa:150 sati

Stručno-teorijska nastava: 44 sata

Vježbe: 61 sat

Praktična nastava: 45 sati

          Uvjeti upisa:

 • Završena srednja škola u području strojarstva i elektrotehnike
 • Navršenih 18 godina
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

         Potrebna dokumentacija za upis:

 • Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica ( original)
 • Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Prijavnica za upis u program usavršavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji
 • koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava
 • montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije
 • puštati u pogon solarni toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava
 • provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava
 • koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Izmjena topline
 • Konstrukcije toplovodnih sustava
 • Tehničko dokumentiranje
 • Zaštita na radu
 • Sunčani toplovodni sustavi  

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Montaža sunčanog toplovodnog sustava za pripremu tople vode i grijanje prostora