HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Zavarivač/ica plinom

zavarivac plinom

Program osposobljavanja 

Trajanje programa: 200 sati

Stručno-teorijska nastava: 50 sati
Praktična nastava: 150 sati

          Uvjeti za prijavu:

 1. završena osnovna škola
 2. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača/ice plinom
 3. navršenih 16 godina

          Potrebna dokumentacija za upis:

 1. rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnica (original)
 3. svjedodžba zadnje završene škole (original)
 4. kopija osobne iskaznice
 5. prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • prepoznati osnovne tehničke materijale
 • poznavati osnovne postupke toplinskih obrada
 • definirati postupke spajanja
 • definirati i prepoznati vrste spojeva za zavarivanje
 • definirati plinsko zavarivanje
 • definirati aparaturu za plinsko zavarivanje
 • definirati plinsko lemljenje i naštrcavanje
 • poznavati određene tehnike i položaje zavarivanja
 • prepoznati pogreške i način njihova otklanjanja
 • objasniti tehnologiju rada plinskim rezanjem
 • kontrolirati i ispitivati zavareni spoj

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • osnove tehničkih materijala
 • osnove toplinske obrade
 • tehnologija struke
 • zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • pripremu radnog mjesta
 • pripremu vrste i oblika zavara
 • izbor materijala i postupka zavarivanja
 • lijevu tehniku
 • desnu tehniku
 • plinsko rezanje
 • plinsko naštrcavanje
 • žice za zavarivanje
 • zavarivanje u različitim položajima
 • zavarivanje različitih materijala (čelika, ljevova)
 • izvođenje elektrolučnih postupaka zavarivanja
 • namještanje parametara za zavarivanje
 • podešavanje uređaja za zavarivanje
 • kontroliranje i ispitivanje zavarenih spojeva elemenata