HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Monter/ka autonomnih energetskih sustava iz obnovljivih izvora energije

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 295 sati

Stručno-teorijska nastava: 100 sati

Vježbe: 45 sati u specijaliziranoj učionici

Praktična nastava: 150 sati

Uvjeti za prijavu:

 1. Završena srednja škola u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju iz područja strojarstva ili elektrotehnike
 2. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

        Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnice za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati osnovne električne veličine
 • Poznavati osnovne načine spajanja el. izvora i trošila
 • Razlikovati osnovne termodinamičke veličine
 • Razlikovati osnovne vrste električnih i toplinskih instalacija
 • Poznavati mjerne instrumente za mjerenje električkih i termodinamičkih veličina
 • Poznavati mogućnost iskorištenja energije sunčeva zračenja i energije vjetra
 • Razlikovati vrste fotonaponskih modula
 • Razlikovati vrste vjetrogenteratora
 • Razlikovati vrste solarnih kolektora
 • Definirati i prepoznati dijelove autonomnog električkog sustava
 • Definirati i prepoznati dijelove solarnog toplinskog sustava
 • Poznavati odnos energetskih i ekonomskih parametra pojedinih dijelova autonomnog električkog i solarnog toplinskog sustava
 • Poznavati način i redoslijed spajanja dijelova autonomnog električkog i solarnog toplinskog sustava
 • Objasniti uvjete funkcionalnosti autonomnog električkog i solarnog toplinskog sustava
 • Poznavati način održavanja autonomnog električkog i solarnog toplinskog sustava
 • Poznavati i definirati mjere sigurnosne zaštite fotonaponskih sustava
 • Poznavati i definirati mjere zaštite na radu i odabira odgovarajućih alata, mjernih instrumenata i sredstava za rad na siguran način

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Osnove elektrotehnike
 • Obnovljivi izvori energije
 • Autonomni električni sustavi
 • Osnove termodinamike
 • Solarni toplinski sustavi
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Električne mreže i instalacije
 • Tehnička dokumentacija osnovnih dijelova autonomnog električnog sustava
 • Odabir dijelova autonomnog električkog sustava
 • Tehnička dokumentacija osnovnih dijelova solarnog toplinskog sustava
 • Odabir dijelova solarnog toplinskog sustava
 • Priprema radnog mjesta i odabir odgovarajućih alata, mjernih instrumenata i sredstva za rad
 • Projektiranje i dimenzioniranje solarnog toplinskog sustava
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Analiza isplativosti sustava
 • Ispitivanje funkcionalnosti sustava
 • Održavanje sustava
 • Sigurnosna zaštita fotonaponskih sustava