HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Elektrozavarivač/ica

elektrozavarivac

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 309 sati

Stručno-teorijska nastava: 59 sati

Praktična nastava: 250 sati

          Uvjeti za prijavu:

 1. završena osnovna škola
 2. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova elektrozavarivača/ice
 3. navršenih 16 godina

        Potrebna dokumentacija za upis:

 1. rodni list koji (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnica (original)
 3. svjedodžba zadnje završene škole (original)
 4. kopija osobne iskaznice
 5. prijavnica za upis u program osposobljavanja (možete je preuzeti osobno u Učilištu ili na web stranici)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • prepoznati osnovne tehničke materijale
 • poznavati osnovne postupke toplinskih obrada
 • definirati postupke spajanja
 • definirati i prepoznati vrste spojeva za zavarivanje
 • objasniti osnovne značajke različitih postupaka elektrolučnog zavarivanja
 • poznavati izvore struje za zavarivanje
 • odabrati i prepoznati elektrode za zavarivanje
 • poznavati određene tehnike i položaje zavarivanja
 • prepoznati pogreške i način njihova otklanjanja
 • objasniti osnovne značajke različitih postupaka elektrootpornog zavarivanja
 • objasniti tehnike rezanja elektrolučnim postupkom
 • kontrolirati i ispitivati zavareni spoj

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • osnove tehničkih materijala
 • osnove toplinske obrade
 • tehnologija struke
 • zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • pripremu radnog mjesta
 • pripremu materijala i obrada rubova
 • izbor materijala i postupka zavarivanja
 • izbor elektrode za zavarivanje
 • zavarivanje različitim elektrolučnim postupcima (REL, MIG/MAG, EPP, TIG…)
 • zavarivanje nekim od elektrootpornih postupaka
 • zavarivanje u različitim položajima
 • rezanje električnim lukom
 • namještanje parametara za zavarivanje
 • podešavanje uređaja za zavarivanje
 • kontroliranje i ispitivanje zavarenih spojeva elemenata