HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Operater/ka CNC tokarilicom i CNC glodalicom

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 250 sati

Stručno-teorijska nastava: 120 sati

Vježbe: 30 sati

Praktična nastava: 100 sati

Uvjeti upisa:

 • Navršenih 18 godina
 • Završena srednja škola tehničkog smjera
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova operatera/ke CNC tokarilicom i CNC glodalicom
 • Poznavanje osnova iz računalstva (test znanja)

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica (original)
 • Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, uređaje, opremu i alate te njihove funkcije
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima
 • Čitati tehnički crtež i voditi tehnološku dokumentaciju
 • Primijeniti program za izradu jednostavnih izradaka na CNC strojevima
 • Izraditi izradak prema zadanom programu na CNC strojevima
 • Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata te izvršiti jednostavne ispravke programa ako se pojavljuju greške
 • Pripremiti CNC tokarilici i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka
 • Rukovati CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima na stručan i siguran način
 • Odabrati rezne alate i prepoznati istrošenost ili oštećenje alata koji se koriste na CNC strojevima
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Osnove tehničkog crtanja i mjerenje
 • Osnove CNC strojeva
 • Osnove programiranja CNC stroja
 • CNC tokarenje
 • CNC glodanje
 • Zaštita na radu i zaštita od požara

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Rukovanje upravljačkom jedinicom stroja i puštanje stroja u rad
 • Izrada i primjena plana stezanja, operacijskog lista, plana rezanja i plana alata
 • Kontrola programa izratka
 • Izrada izratka prema tehnološkoj dokumentaciji u Auto načinu rada
 • Održavanje, podmazivanje i servisiranje CNC tokarilice i CNC glodalice