HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Limar/ica

Program osposobljavanja 

Jednostavni poslovi u zanimanju limar/ica

Trajanje programa: 180 sati

Stručno-teorijska nastava: 54 sata

Vježbe: 6 sati

Praktična nastava 120 sati

Uvjeti upisa:

 • Navršenih 18 godina
 • Završena osnovna škola
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova limara/ice

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica (original)
 • Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati vrste, svojstva i primjenu različitih materijala u limarstvu
 • Čitati jednostavne tehničke crteže i skice
 • Rukovati alatima, uređajima i osnovnim strojevima pri obradi limova na stručan i siguran način te ih održavati
 • Izvoditi jednostavne postupke ručne i strojne obrade limova
 • Sudjelovati u montaži limarskog proizvoda
 • Razvrstati i odložiti otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 • Primijeniti jednostavne načine zaštite limova od korozije
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Materijali u limarstvu
 • Jednostavni limarski poslovi
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Mjesto rada, uvjeti; priprema alata i strojeva
 • Izračun, mjerenje, ocrtavanje limova
 • Ručna i jednostavna strojna obrada limova i metalnih materijala
 • Spajanje limova
 • Izvođenje jednostavnih limarskih radova
 • Zaštita i održavanje limarskih konstrukcija
 • Održavanje alata i strojeva
 • Primjena tehnološke dokumentacije; vođenje radne i servisne dokumentacije