HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Sigurnost informacijskih sustava (M)

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije sigurnost informacijskih sustava

Vrsta programa: usavršavanje

Trajanje programa: 75 sati (20 sati VPUP + 40 sati UTR + 15 sati SAP)

VPUP – vođeni proces učenja i poučavanja
UTR – učenje temeljeno na radu
SAP– samostalne aktivnosti polaznika

Uvjeti za prijavu:
1. Minimalno završena trogodišnja srednja škola

Potrebna dokumentacija za upis:
1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
2. Domovnica (original)
3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
4. Osobna iskaznica (kopija)
5. Prijavnica za upis (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Moduli u okviru programa:
1. Sigurnost informacijskih sustava

Polaznik će po završetku programa znati:
1. interpretirati etičke osnove računalne sigurnosti
2. primijeniti postupke i procedure za zaštitu osobnih podataka korisnika
3. održavati zapise o sigurnosti i razinama pristupa imovini organizacije
4. dijagnosticirati jednostavne probleme u radu računalnih sustava i mreža

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije sigurnost informacijskih sustava.