HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Dizajniranje i upravljanje bazama podataka (M)

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije dizajniranje i upravljanje bazama podataka

Vrsta programa: osposobljavanje

Trajanje programa: 150 sati (30 sati VPUP + 75 sati UTR + 45 sati SAP)

VPUP – vođeni proces učenja i poučavanja
UTR – učenje temeljeno na radu
SAP– samostalne aktivnosti polaznika

Uvjeti za prijavu:
Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1

Potrebna dokumentacija za upis:
– Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
– Domovnica (original)
– Svjedodžba zadnje završene škole (original)
– Osobna iskaznica (kopija)
– Prijavnica za upis (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Moduli u okviru programa:
– Baze podataka

Polaznik će po završetku programa znati:
– Sudjelovati u izradi inovacijskog procesa
– Koristiti alate za softversku dijagnostiku
– Na temelju vlastitih ili tuđih modela i specifikacija samostalno napisati, testirati i dokumentirati program
– u zadanom programskom jeziku i razvojnoj okolini
– Samostalno kreirati SQL upite za rad s bazama podataka
– Odabrati odgovarajući programski jezik
– Izmijeniti i/ili popraviti pojedine dijelove programskog koda
– Koristiti programske alate.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije dizajniranje i upravljanje bazama podataka.