HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Proizvođač/ica ratarskih kultura

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 190 sati

Stručno-teorijska nastava: 48 sati

Vježbe: 2 sata

Praktična nastava: 140 sati

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna školu
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova proizvođača/ice ratarskih kultura
 • vozačka dozvola G i F kategorije

Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnice za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke sjetve, sadnje, uzgoja, njege, berbe i skladištenja ratarskih proizvoda
 • Pripremati tlo za sjetvu/sadnju, provoditi sjetvu/sadnju ratarskih kultura te proizvodnju osnovnih ratarskih kultura
 • Raspoznavati gnojiva te ih pravilno primjenjivati
 • Prepoznati i suzbijati bolesti ratarskih kultura
 • Koristiti sredstva za zaštitu bilja, način i vrijeme njihove primjene tijekom vegetacije i uskladištavanja ratarskih proizvoda
 • Provesti postavljanje priključaka na poljoprivredni traktor na siguran način te ih posluživati
 • Provoditi postupke pravilnog održavanja, otkriti i prijaviti manje kvarove na strojevima, priključcima i opremi
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od trovanja pesticidima i herbicidima te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela:

 • Poznavanje i uređenje tla
 • Osnove ratarstva
 • Osnovni strojevi u ratarstvu
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Radno mjesto i zakonska regulativa u ratarstvu
 • Razmnožavanje bilja
 • Obrađivanje tla
 • Sjetva, sadnja i gnojidba
 • Njega ratarskih kultura
 • Provođenje zaštite ratarskih kultura
 • Uklanjanje kukaca i korova
 • Berba, žetva, transport i skladištenje ratarskih proizvoda
 • Održavanje mehanizacije u ratarstvu