HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Rukovatelj/ica malim strojevima u poljoprivrednom gospodarstvu

Program osposobljavanja 

Trajanje programa:140 sati

Stručno-teorijska nastava: 60 sati

Praktična nastava: 80 sati

         Uvjeti upisa:

 1. Završena osnovna škola
 2. Navršenih 16 godina
 3. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice malim strojevima u poljoprivrednom gospodarstvu

        Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa osposobljavanja  ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Poznavati i definirati pojedine elemente malih poljoprivrednih strojeva
 • Poznavati i definirati pogonske uređaje, njihove karakteristike i način rada
 • Poznavati goriva
 • Poznavati jedno osovinski traktor-motokultivator s priključcima
 • Poznavati i rukovati kosilicama za travu
 • Poznavati rad motornom pilom
 • Poznavati rad sjeckalice za granje i lišće
 • Poznavati rad prskalica
 • Definirati i objasniti mjere zaštite na radu malim poljoprivrednim strojevima

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Elementi strojeva
 • Pogonski uređaji i goriva
 • Mali strojevi u poljoprivrednom gospodarstvu
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Jedno osovinski traktor- motokultivator s priključcima ( pripreme za rad, rad sa motokultivatorom, održavanje)
 • Kosilice za travu ( priprema za rad, rad s kosilicom, održavanje kosilice)
 • Motorna pila ( priprema za rad, rad sa motornim pilama, održavanje)
 • Sjeckalica za granje i lišće ( priprema sjeckalice za rad, rad sa sjeckalicom, održavanje, pravilna primjena osobnih zaštitnih sredstava)
 • Prskalice ( priprema za rad, rad s prskalicama, održavanje prskalica, pravilna primjena osobnih zaštitnih sredstava)