HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Poljoprivredni/a traktorist/ica

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 200 sati

Stručno-teorijska nastava: 50 sati

Praktična nastava: 150 sati

            Uvjeti za prijavu:

 1. Završena osnovna škola
 2. 16 godina
 3. Vozačka dozvola G kategorije
 4. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova poljoprivrednog traktorista/ice

         Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnice za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

 

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati vrste traktora i priključnih strojeva za rad
 • Poznavati osnove načina rada TSA kod pojedinih radova
 • Definirati evidenciju izvršenih radova
 • Odrediti i pripremiti TSA za obradu tla
 • Odabrati i pripremiti TSA za sjetvu i sadnju
 • Definirati vrste gnojidbe i poznavati rad TSA u njezi i zaštiti bilja
 • Pravilno odabrati prikolicu za pojedinu vrstu transporta
 • Definirati održavanje traktora, poznavati rad i ulogu glavnih uređaja na traktoru
 • Definirati opasnosti u radu s traktorom

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela:

 • Odabir traktora i priključnih strojeva za rad
 • Rad sa poljoprivrednim strojevima
 • Održavanje poljoprivrednih traktora
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Provjera tehničke ispravnosti traktora
 • Vožnja traktora
 • Korištenje traktora u transportu
 • Rad traktorsko strojnim agregatom (TSA) u obradi
 • Rad TSA u sjetvi i sadnji
 • Rad TSA u njezi usjeva i nasada
 • Rad TSA u žetvi i berbi