HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Mesar/ica

Program osposobljavanja

Jednostavni poslovi u zanimanju mesar/ica

Trajanje programa: 130 sati

Stručno-teorijski dio: 65 sati                                                                                                    

Praktična nastava: 65 sati

         Uvjeti za prijavu:

 1. završena osnovna škola
 2. navršenih 16 godina
 3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje mesara

       Potrebna dokumentacija za upis:

 1. rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnica ( original)
 3. svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. kopija osobne iskaznice
 5. prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • koristiti odgovarajuće postupke prihvata stoke za klanje
 • razlikovati stoku po vrsti, pasmini i tipu
 • rukovati alatima, uređajima i strojevima u klaonici i rasjekavaonici na pravilan način
 • primijeniti postupke operacije na liniji klanja svinja i goveda
 • primijeniti postupke rasijecanja dijelova trupa na polovice, četvrti i osnovne dijelove
 • iskoštiti i obraditi osnovne dijelove trupa
 • odabrati ambalažu i provoditi postupak pakiranja svježeg mesa
 • prepoznati izvore opasnosti i primijeniti pravila zaštite na radu

Nastavne cjeline obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Osnove higijene
 • Stoka za klanje
 • Postupci klanja i obrade mesa
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Poznavanje obrtničke radionice
 • Rukovanje alatima, uređajima i strojevima
 • Prihvat stoke
 • Linija klanja goveda-klaonica
 • Linija klanja svinja-klaonica
 • Rasijecanje mesa- rasjekavaonica
 • Priprema svježeg mesa za prodaju-rasjekavaonica i pakirnica