HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Povrtlar/ka

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 190 sati

Stručno-teorijska nastava: 68 sati

Vježbe: 2 sata

Praktična nastava: 120 sati

Uvjeti upisa:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova povrtlara/ke
 • vozačka dozvola G i F kategorije

Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica (original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa osposobljavanja  (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati i upotrijebiti odgovarajuće postupke sjetve, sadnje, uzgoja, njege povrtlarskih kultura
 • Pripremiti tlo za sjetvu/sadnju, te provoditi sjetvu/sadnju povrtlarskih kultura na otvorenim i zaštićenim prostorima
 • Prepoznati nedostatke hranjivih sastojaka u biljnim kulturama
 • Raspoznavati gnojiva, sredstva hranjenja tla i biljaka te ih pravilno primjenjivati
 • Prepoznati i suzbijati bolesti i štetnike povrtlarskih kultura
 • Priključiti i posluživati mehanizirane priključke na poljoprivredni traktor na stručan i siguran način, održavati ih, otkriti i prijaviti kvarove
 • Provoditi berbu, skladištenje i čuvanje povrtlarskih proizvoda
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od trovanja pesticidima/herbicidima te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Planiranje i priprema povrtnjaka
 • Uzgoj povrtnih kultura
 • Zaštita povrtnih kultura od bolesti i štetnika
 • Branje, skladištenje i prodaja povrća
 • Osnovni strojevi  u povrtlarstvu
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Zakonska regulativa u povrtlarstvu
 • Podizanje i obrađivanje povrtnjaka, priprema tla
 • Sjetva, sadnja i gnojidba u konvencionalnoj proizvodnji povrća
 • Proizvodnja povrća u plastenicima i staklenicima
 • Njega povrtlarskih kultura
 • Provođenje zaštite povrtlarskih kultura
 • Uklanjanje biljnih štetnika
 • Berba i skladištenje povrćarskih proizvoda
 • Primjena mehanizacije u povrćarstvu
 • Prodaja povrćarskih proizvoda, izvođenje kalkulacija i izračun troškova