HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Pomoćnik/ca u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Program osposobljavanja

Trajanje programa:218 sati

Stručno-teorijski dio: 90 sati

Vježbe: 24 sata

Praktična nastava: 104 sata

         Uvjeti za prijavu:

 1. završena najmanje četverogodišnja srednja škola
 2. potvrda o nekažnjavanju
 3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu

          Potrebna dokumentacija za upis:

 1. rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. domovnica ( original)
 3. svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. kopija osobne iskaznice
 5. prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
 • provoditi i pružati podršku učenicima s teškoća, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka
 • osiguravati inkluzivno okruženje za učenike s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
 • komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima
 • koristiti podršku mobilnog stručnog tima
 • primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

Obvezni dio:

 • Odgojno-obrazovno uključivanje
 • Školska organizacija, sustavi i procedure
 • Osnove razvoja djeteta i učenja
 • Komunikacija u školi
 • Podrška u učenju

Izborni dio:

 • Podrška u ponašanju
 • Strategije poučavanja pismenosti
 • Strategije poučavanja pismenosti
 • Strategije poučavanja matematike
 • Strategije primjene ICT tehnologije
 • Praktična nastava izbornih nastavnih cjelina

Sveukupno: pet obveznih nastavnih cjelina i dvije izborne

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Odgojno obrazovno uključivanje
 • Školska organizacija sustavi i procedure
 • Komunikacija u školi
 • Podrška učenju