HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Gerontodomaćica/gerontodomaćin

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 160 sati

Stručno-teorijska nastava: 65 sati

Vježbe: 14 sati

Praktična nastava: 81 sat

         Uvjeti za prijavu:

 1. Završena osnovna škola
 2. Navršenih 18 godina
 3. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice

        Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe
 • Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku
 • Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju higijene, higijene i čišćenja ( stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta
 • Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva
 • Komunicirati na primjeren način sa starijima osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Osnove gerontologije
 • Poslovi gerontodomaćina/ce
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • suradnja gerontodomaćina/ce s relevantnim ustanovama
 • zaštita na radu
 • briga o prehrani
 • kućanski poslovi
 • održavanje osobne higijene i briga o zdravlju
 • sprječavanje socijalne izolacije
 • ostvarivanje korisnikovih prava
 • prilagođavanje uvjetima kućanstva