HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Osnovno obrazovanje odraslih

Trajanje programa: Program u ukupnom trajanju od 1500 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Program ima šest obrazovnih razdoblja, a svako obrazovno razdoblje traje osamnaest tjedana.

I. obrazovno razdoblje 180 sati
II. obrazovno razdoblje 180 sati
III. obrazovno razdoblje 234 sata
IV. obrazovno razdoblje 258 sati
V. obrazovno razdoblje 294 sata
VI. obrazovno razdoblje 354 sata

Prvo (I.) i drugo (II.) obrazovno razdoblje odgovaraju razini redovitog obrazovanja od I. do IV. razreda osnovne škole i namijenjena su obrazovanju polaznika koji nisu završili četiri razreda osnovne škole.
Obrazovna razdoblja od trećeg (III.) do šestog (VI.) odgovaraju razini redovitog obrazovanja od V. do VIII. razreda i namijenjena su obrazovanju polaznika koji su napustili osnovno obrazovanje između četvrtog i osmog razreda.

Uvjeti za prijavu:

• Navršenih 15 godina života

Polaznici se upisuju u pojedino obrazovno razdoblje ovisno o završenom razredu u prethodnom obrazovanju.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

Polaznik će završetkom programa unaprijediti temeljnu pismenost i životne vještine u svim područjima obrazovanja, podići opću obrazovanost do razine osnovne škole, osposobit će se za samoupravljivo i samostalno učenje kao osnovu za cjeloživotno učenje i steći će uvjete za mogući nastavak obrazovanja u srednjem školstvu.