HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Soboslikar/ica i ličilac/teljica

Program osposobljavanja

Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar/ica i ličilac/teljica 

Trajanje programa: 180 sati

Stručno-teorijska nastava: 58 sati

Vježbe: 2 sata

Praktična nastava: 120 sati

Uvjeti za upis:

 • Navršenih 18 godina
 • Završena osnovna škola
 • Liječničko uvjerenje medeicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar/ica i ličilac/teljica

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica (original)
 • Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Pripremiti mineralne, drvene i metalne podloge za bojenje i ličenje
 • Odabrati i pripremiti materijale za rad s obzirom na vrstu podloge
 • Rukovati alatima, priborom i radnim spravama na stručan i siguran način
 • Izvesti jednostavne soboslikarske i ličilačke radove na građevnim objektima i građevnoj stolariji
 • Provoditi preglede alata, pribora, strojeva i radnih sprava te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 • Razvrstati i odložiti soboslikarski i ličilački otpad te štititi zdravlje i okoliš
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Soboslikarski, ličilački i građevni materijali
 • Jednostavni soboslikarski i ličilački poslovi
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Mjesto rada, alat, pribor, strojevi i radne sprave
 • Priprema podloge za bojenje i ličenje
 • Izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova
 • Održavanje alata, pribora, strojeva i radionice
 • Uporaba dokumentacije soboslikara/ke i ličioca/teljice