HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Monter/ka suhe gradnje

Program osposobljavanja 

Trajanje programa: 275 sati

Stručno-teorijska nastava: 175 sati

Vježbe: 100 sati u specijaliziranoj učionici

         Uvjeti za prijavu:

 1. Završena osnovna škola
 2. Navršenih 18 godina starosti
 3. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova motera/ke suhe gradnje

         Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list (original, ne stariji od mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Prepoznati osnovne tehničke materijale
 • Poznavati osnovne postupke ugradnje
 • Definirati postupke spajanja
 • Objasniti osnovne značajke postave na različite podkonstukcije
 • Prepoznati alate za krojenje i postavu ploča
 • Prepoznati određene tehnike izvođenja radova
 • Prepoznati pogreške i način njihova otklanjanja
 • Objasniti postupak ugradnje instalacija
 • Kontrolirati i ispitivati završne obrade poha

 

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Uvod i osnove pojmova suhe gradnje
 • Izvedba radova suhe gradnje, materijali i alti
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • priprema radnog mjesta
 • izbor i obrada materijala
 • postava metalnih i drvenih podkonstrukcija
 • izvedba slojeva termo i hidroizolacije
 • izvedba suhog nasipa i suhog estriha
 • krojenje gips-ploča, drvenih ploča
 • izrada spojeva montažnih elemenata
 • krojenje i postava kutnih letvica
 • polaganje vodovodnih, elektro i kanalizacijskih instalacija u montažnim zidovima i stropovima