HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Zidar/ica

Program osposobljavanja

Jednostavni poslovi u zanimanju zidar/ica

Trajanje programa: 200 sati

Stručno-teorijska nastava: 45 sati

Vježbe: 5 sati

Praktična nastava: 150 sati

         Uvjeti upisa:

 1. Završena osnovna škola
 2. Navršenih 18 godina
 3. Liječničko uvjerenje medicine rada i zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidar/ice

        Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa osposobljavanja  ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati građevne materijale za zidarske radove i njihova svojstva
 • Čitati jednostavne građevinske nacrte izvođenja zidarskih radova i pripremiti materijal
 • Koristiti alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način
 • Ugrađivati beton u oplate betonskih i AB elemenata temelja
 • Izraditi jednostavnu zidarsku konstrukciju
 • Izvoditi jednostavno klasično žbukanje zidanih zidova
 • Razvrstati i odložiti zidarski otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Zidarski građevni materijali
 • Osnovni zidarski radovi
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Mjesto rada; alati, pribor, strojevi i pomagala
 • Pripremni zidarski radovi
 • Zidanje opekom, opekarskim blokovima, kamenom i prefabriciranim elementima
 • Izvođenje građevinskih radova čišćenja i održavanje alata i strojeva