HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Tesar/ica

Program osposobljavanja

Jednostavni poslovi u zanimanju tesar/ica                          

Trajanje programa: 200 sati                                                           

Stručno-teorijska nastava: 45 sati

Vježbe: 5 sati

Praktična nastava: 150 sati

       Uvjeti za prijavu:

 1. Završena osnovna škola
 2. Navršenih 18 godina
 3. Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesar/ica

        Potrebna dokumentacija za upis

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa osposobljavanja  ( može se preuzeti s web stranice  ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati vrste i svojstva materijala kod tesarskih radova
 • Čitati jednostavne građevinske nacrte izvođenja tesarskih radova i pripremiti materijal
 • Koristiti alat, pribor, strojeve i pomagala na stručan i siguran način
 • Izvoditi izradu, montažu i podupiranje svih vrsta oplata
 • Izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu
 • Izraditi i postaviti jednostavne tesarske elemente i sudjelovati u izradi složenijih tesarskih konstrukcija s oplatom uz nadzor majstora tesara
 • Održavati alat, pribor, strojeve i pomagala, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 • Razvrstati i odložiti tesarski otpad na ekološki prihvatljiv način
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Tesarski i građevni materijali
 • Osnovni tesarski radovi
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Mjesto rada; alati, pribor, strojevi i pomagala
 • Pripremni i tesarski radovi
 • Izvođenje tesarskih radova
 • Izvođenje građevinskih radova čišćenja i održavanje alata, pribora i strojeva
 • Primjena dokumentacije izvođenja tesarskih radova