HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Keramičar/ka – Oblagač/ica

Program osposobljavanja

Jednostavni poslovi u zanimanju keramičar/ka – oblagač/ica

Trajanje programa: 150 sati

Stručno-teorijska nastava: 48 sati

Vježbe: 2 sata

Praktična nastava: 100 sati

Uvjeti za upis:

 • Navršenih 18 godina
 • Završena osnovna škola
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičara/ke – oblagača/ice

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica (original)
 • Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Pripremiti građevni materijal za keramičarske i oblagačke radove
 • Izvoditi jednostavne keramičarske i oblagačke poslove
 • Koristiti i održavati alat, pribor, pomagala na siguran i stručan način te voditi radnu dokumentaciju
 • Razvrstati i odložiti otpadni materijal u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Materijali i alati za kemičarske radove
 • Jednostavni keramičarski i oblagački radovi
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Mjesto rada; alat, pribor, pomagala
 • Razmjeravanje i zacrtavanje, odabir materijala
 • Priprema podloge, ljepila, mase za hidroizolaciju, mase za fugiranje, pomoćnog pribora
 • Priprema keramičkih i kamenih ploča prije ugradnje
 • Izvođenje jednostavnih keramičarskih i oblagačkih radova
 • Održavanje i čišćenje alata, pribora, pomagala i mjesta rada
 • Primjena dokumentacije keramičarskih i oblagačkih radova