HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Računalni operater

Program osposbljavanja

Trajanje programa:155 sata

Stručno-teorijski dio: 60 sati

Vježbe: 95 sati

       Uvjeti upisa:

 1. najmanje završena osnovna škola
 2. navršenih 18 godina života
 3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova računalnog operatera

       Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa usavršavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Podešavati i održavati računalo
 • Instalirati i koristiti operacijski sustav Windows te alate Microsoft Office-a, podesiti Internet i mrežne komunikacije
 • Obraditi i ispisati tekst
 • Izraditi tablične forme i izračune tabličnih podataka
 • Izraditi manje složene multimedijalne prezentacijske materijale
 • Koristiti tražilice za Internet, raditi na Internetu
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Osnove rada računala
 • Operativni sustav Windows
 • Obrada teksta
 • Tablični proračun
 • Izrada prezentacija
 • Internet i mrežne komunikacije
 • Zaštita na radu