HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Programer web aplikacija

Program usavršavanja

Trajanje programa:174 sata

Stručno-teorijski dio: 90 sati

Vježbe: 84 sati

       Uvjeti upisa:

 1. završena četverogodišnja srednja škola računalnog, elektrotehničkog, strojarskog ili grafičkog usmjerenja, gimnaziju prirodoslovno-matemaatičkog smjera ili završenu četverogodišnju srednju školu i neformalno stečeno znanje u području računalstva koje će dokazati testiranjem prije upisa
 2. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

       Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa usavršavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Izraditi Web aplikacije različite namjene i složenosti korištenjem naprednih web jezika – PHP i JavaScripta (jQueryja).
 • Koristiti skriptne jezike u izradi web aplikacija.
 • Kreirati, upravljati i modificirati MYSQL baze podataka.
 • Dizajnirati web sjedišta korištenjem stilskih uputa (CSS-a).
 • Izraditi interaktivnu web stranicu te analizirati web aplikaciju i postići optimizaciju aplikacije.
 • Programirati u HTML-u.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu.

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • HTML jezik i stilske upute
 • Programiranje u JavaScript jeziku
 • Programiranje u PHP programskom jeziku
 • Osnove MYSQL baza podataka
 • Izrada web aplikacija: PHP i MYSQL
 • Izrada web aplikacija
 • Zaštita na radu