HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Monter/ka fotonaponskih sustava

Program usavršavanja

Trajanje programa: 150 sati

Stručno-teorijska nastava: 45 sati

Vježbe: 65 sati

Praktična nastava: 40 sati na ograđenom ravnom ili kosom krovu škole i specijaliziranoj učionici PN s opremom

          Uvjeti za prijavu:

 1. Završena srednja škola u području strojarstva ili elektrotehnike
 2. Navršenih 18 godina
 3. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

         Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa usavršavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku znati:

 • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora uli krovnoj lokaciji elektrane
 • Montirati elektranu na osnovnu pripremljene tehničke dokumentacije
 • Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu
 • Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu
 • Nadzirati rad elektrane putem Interneta
 • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane
 • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Elektrodinamika
 • Električne instalacije fotonaponskih sustava
 • Konstrukcije fotonaponskih sustava
 • Tehničko dokumentiranje
 • Zaštita na radu
 • Fotonaponski sutavi

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Montaža fotonaponskog sustava za priključak na javnu elektroenergetsku mrežu
 • Nadzor rada elektrane preko interneta
 • Montaža samostalnog fotonaponskog sustava