HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Monter/ka solarnih fotonaponskih sustava

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 130 sati

Stručno teorijski dio: 65 sati

Praktična nastava: 65 sati

        Uvjeti za prijavu:

 1. Završena srednja škola tehničkog smjera u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju iz područja elektrotehnike ili strojarstva
 2. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera solarnih fotonaposnkih sustava

         Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis u program osposobljavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Razlikovati osnovne električne veličine
 • Poznavati osnovne načine spajanja el.izvora i trošila
 • Razlikovati osnovne vrste električnih instalacija i mjernih instrumenata za osnovne električne veličine
 • Poznavati mogućnosti iskorištenja energije sunčeva zračenja
 • Razlikovati vrste fotonaponskih modula
 • Definirati i prepoznati dijelove solarnog fotonaposnkog sustava
 • Poznavati odnos električkih i ekonomskih parametra pojedinih dijelova solarnog fotonaponskog sustava
 • Poznavati način i redoslijed spajanja dijelova solarnog fotonaponskog sustava
 • Poznavati način održavanja solarnog fotonaponskog sustava
 • Poznavati i definirati mjere sigurnosne zaštite fotonaponskih sustava
 • Poznavati i definirati mjere zaštite na radu i odabira odgovarajućih alata, mjernih instrumenata i sredstava za rad na siguran način

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Osnove elektrotehnike
 • Obnovljivi izvori energije
 • Fotonaponski sustavi
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Električni mjerni instrumenti
 • Tehnička dokumentacija osnovnih dijelova fotonaponskog sustava
 • Odabir dijelova fotonaponskog sustava
 • Priprema radnog mjesta i odabir odgovarajućih alata, mjernih instrumenata i sredstva za rad
 • Projektiranje i dimenzioniranje fotonaponskog sustava
 • Izrada tehničke dokumentacije
 • Analiza isplativosti sustava
 • Postavljanje fotonaposnkog sustava
 • Ispitivanje funkcionalnosti sustava
 • Održavanje sustava
 • Sigurnosna zaštita fotonaponskih sustava