HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

3D Dizajner

Program usavršavanja

Trajanje programa:154 sata

Stručno-teorijski dio: 49 sati

Vježbe: 105 sati

       Uvjeti upisa:

 1. završena četverogodišnja srednja škola u području strojarstva, elektrotehnike ili grafike, gimnazija prirodoslovno-matematičkog smjera
 2. navršenih 18 godina
 3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

       Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa usavršavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Prepoznati računalno generirane vizualizacije te primijeniti slične principe nastajanja, izrade i post produkcije na drugim projektima
 • Koristiti alate za efikasniju i bržu izradu projekta
 • Primijeniti vještine pregovaranja i komunikacije u svrhu uspješne izvedbe traženog
 • Koristiti tehnike uštede vremena kod izrade pomičnih i statičnih vizualizacija
 • Primijeniti mjere zaštite na radu

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Uvod u 3D dizajn
 • 3Ds Max  – modeliranje
 • 3Ds Max – napredne tehnike i efekti
 • Adobe Photoshop – obrada slike
 • Vizualizacija
 • Izrada 3d projekta
 • Zaštita na radu