HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Administrator baze podataka

Program osposobljavanja

Trajanje programa:170 sata

Stručno-teorijski dio: 76 sati

Vježbe: 94 sati

       Uvjeti upisa:

 1. završena četverogodišnja srednja škola ili završena trogodišnja srednja škola uz dobro poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom/ispravom o završenoj edukaciji
 2. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

       Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Rodni list ( original, ne stariji od 6 mjeseci)
 2. Domovnica ( original)
 3. Svjedodžba zadnje završene škole ( original)
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Prijavnica za upis programa usavršavanja ( može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Dizajnirati bazu podataka i indentificirati probleme vezane uz dizajn relacijskih baza podataka
 • Primijeniti alat za izradu relacijskih baza podataka (MS SQL Server)
 • Oblikovati bazu podataka pomoću jezika za rad s bazama podataka (SQL)
 • Kreirati DBMS sučelja za povezivanje s bazom podataka
 • Planirati i razviti plan administracije implementirane baze podataka
 • Primijeniti mjere sigurnosti na radu
 • Primijeniti mjere  zaštite na radu

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Dizajn baze podataka
 • SQL – osnovno korištenje
 • SQL – napredno korištenje
 • Administriranje operacijskog sustava Windows Server
 • Administracija SQL Servera
 • Korisničko sučelje baze podataka – MS Access
 • Dizajniranje i izrada baze podataka
 • Zaštita na radu